Bestuur

Volgens de statuten is bepaald dat het bestuur uit 5 leden dient te bestaan. Tevens werd bepaald dat de President van de Rechtbank van Groningen de voorzitter is van het bestuur. De overige plaatsen in het bestuur worden ingenomen door 3 hoogleraren uit de medische faculteit en een financieel deskundige.

Het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Mr. Dr. R.B.M. Keurentjes - voorzitter
Prof. Dr. P.C. Limburg - secretaris
W.G. de Munnik - penningmeester
Prof. Dr. H.J. ten Duis - lid
Prof. Dr. L.F.M.H. de Leij - lid