DOELSTELLING van de opeenvolgende stichtingen

Op 2 februari 1937 werd de Jan Kornelis de Cock Stichting officieel opgericht bij acte, gepasseerd bij notaris H.G.C. Dénis in Den Haag. Als algemeen doel van de stichting werd vastgelegd “het in het algemeen belang het onderwijs in en de wetenschappelijke beoefening van de geneeskunde in den meest uitgebreiden zin aan de Rijksuniversiteit te Groningen te bevorderen”. Het bestuur kreeg tot opdracht om, gehoord de medische faculteit, de middelen tot het bereiken van dit doel te bepalen. Als een belangrijk middel om het doel van de stichting te realiseren werd genoemd het vestigen van een bijzondere leerstoel(en) en het geven van financiële ondersteuning aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de medische faculteit te Groningen.

Op 22 maart 1996 werd de Stichting H.N. Hadders - G.J. Meijer Fonds officieel opgericht bij acte, gepasseerd bij notaris D. Hoorn in Oosterhesselen. Als algemeen doel van de stichting werd vastgelegd "in het algemeen belang het onderwijs in en de wetenschappelijke beoefening van de geneeskunde, in het bijzonder van pathologie, aan de Rijksuniversiteit te Groningen te bevorderen. Als een belangrijk middel om het doel van de stichting te realiseren werd genoemd het vestigen van een bijzondere leerstoel(en) en het geven van financiŽle ondersteuning aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de medische faculteit te Groningen.

Op 12 december 2014 werd de Jan Kornelis de Cock Stichting en de Stichting H.N. Hadders - G.J. Meijer Fonds gefuseerd tot de Stichting De Cock - Hadders bij acte, gepasseerd bij notaris H. Huitsing te Middelstum. De gefuseerde stichting heeft als doel "het in het algemeen belang het onderwijs in en de wetenschappelijke beoefening van de geneeskunde in den meest uitgebreide zin aan de Rijksuniversiteit te Groningen te bevorderen". Als een belangrijk middel om het doel van de stichting te realiseren werd genoemd het vestigen van een bijzondere leerstoel(en) en het geven van financiŽle ondersteuning aan het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van de medische faculteit te Groningen.

INTERMEDIAIR voor het WINSTON BAKKER FONDS

Het bestuur van de Stichting de Cock - Hadders treedt op als intermediair voor het Winston Bakker Fonds en beoordeelt de aanvragen. De aanvragen voor dit fonds kunnen bij het secretariaat worden ingeleverd. Het Winston Bakker Fonds heeft de volgende circulaire verspreidt in de Faculteit Medische Wetenschappen/UMCG in Groningen.

Funding opportunity in the field of pediatric nephrology and pregnancy related conditions.

Winston Bakker from the Department of Pathology and Medical Biology-section Pathology passed away a few years ago. He is well-known for his significant contributions to the field of pediatric nephrology and pregnancy related conditions. He left behind a Foundation called Pediatric Nephrology Groningen. It was his sincere wish that the balance on the account of the Foundation was used for research in the field of pediatric nephrology. After he left us, Eline Bakker, Marijke Faas and Harry van Goor took care of the executive duties of the Foundation. After extensive debate they have now decided to grant the positive balance on the account (about Euro 45000,-) to the "de Cock and Hadders Foundation" provided that it will be used for research in the field of pediatric nephrology and pregnancy related conditions. The Euro 45000-, from the Bakker Foundation is additional to the regular activities of the "de Cock en Hadders Foundation" so it is important to add a note in the accompanying letter that your application is meant for this specific call. For applications the template of the "de Cock en Hadders Foundation" can be used as found on their website. The deadline is September 15, 2015. The amount granted per application will be Euro 5000,-. to Euro 8000,- depending on the number of applications. The Board members of the "de Cock and Hadders Foundation" will review the applications. After two years both the family of Winston and the executive members of the Foundation would appreciate to hear the results of the investigations.For questions please contact:
Harry van Goor (h.van.goor@umcg.nl)
Marijke Faaas (m.m.faas@umcg.nl)
Eline Bakker (elibakker@hotmail.com))