Subsidies

Het bestuur van de stichting heeft besloten de website te moderniseren en de subsidieaanvragen en toekenningen te digitaliseren. Om onduidelijkheid te voorkomen werd door het bestuur besloten de subsidieaanvragen voor het jaar 2021 on hold te zetten. Het streven is de vernieuwde website ultimo oktober 2020 operationeel te hebben. In de periode 1 november 2020 tot 15 november 2020 is het mogelijk de subsidieaanvragen voor het jaar 2021 in te dienen.